Wymagane wyedukowanie personelu warunkiem bezpieczeństwa pracy


Praca z użyciem niebezpiecznych przedmiotów, stanowiących niebezpieczeństwo dla zatrudnionego potrzebuje naturalnie określonych kwalifikacji. Zawodem wymagającym specjalistycznego przeszkolenia a także weryfikacji umiejętności będzie oczywiście profesja spawacza
certyfikacja personelu spawalniczego
Author: Michael
Source: http://www.flickr.com
.
bezpieczeństwo funkcjonalne
Source: pixabay
Certyfikacja personelu spawalniczego jest sprawą gruntowną, ponieważ bezpieczeństwo używania technologii spawalniczych jest dozorowane przez Unię Europejską, która ustala odpowiednie wymogi. Parlament Europejski opracował rozporządzenie oznaczone PED 97/23/WE, zmuszając producentów do przestrzegania ściśle ustanowionych norm i procedur. Dotyczą one przede wszystkim kwalifikacji spawaczy i stosowanych przez nich technologii. Aby certyfikacja personelu spawalniczego była możliwa, odbywają się są odpowiednie szkolenia i egzaminy sprawdzające sprawność stosowania się do unijnych norm. Osoby, które uzyskały odpowiedni certyfikat otrzymują prawo do uprawiania tego fachu w obrębie całej Unii Europejskiej. W celu kompletnego zabezpieczenia warunków w zakładzie pracy ogromne znaczenie ma tak zwane bezpieczeństwo funkcjonalne - ciekawy artykuł. Najprościej definiuje się je jako zespół wszystkich wymogów mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa systemów elektrycznych lub wyposażonych w sterowalne elektroniczne elementy składowe. Kursy edukacyjne z bezpieczeństwa funkcjonalnego są prowadzone w dwóch stopniach zaawansowania. Wyodrębniamy certyfikację ogólną pierwszego stopnia, która dotyczy najczęściej kadry kierowniczej, lub technicznej która zatrudnia się projektowaniem i obslugą układów i urządzeń, których miejsca pracy nie potrzebują dogłębnej wiedzy. Innymi słowy – fachowców niekoniecznie angażujących się w bezpośrednie prowadzenie lub nadzorowanie bardziej złożonych czynności. Certyfikacja drugiego stopnia dotyczy już kursów eksperckich i dzieli się na poszczególne działy specjalizacji - przed certyfikacją personelu spawalniczego.
Praca na wymagających i ryzykownych stanowiskach wymaga wypełniania odpowiednich przepisów. Bezpieczeństwo funkcjonalne jest niewątpliwie ich zespołem. Odpowiednia certyfikacja i szkolenie osób zatrudnionych w tym profilu są warunkami koniecznymi do podjęcia aktywności zawodowej.

Tags: edukacja, kadry, stanowisko, urząd