poufne

Tłumacz przysięgły jako gwarancja rzetelności i prawidłowości tłumaczenia każdego pisma robione z zachowaniem dogmatu bezstronności a także etyki zawodowej.

native speaker w pracy
Author: USFWS Mountain-Prairie
Source: http://www.flickr.com
Tłumacz przysięgły to osoba zaufania publicznego, która specjalizuje się w przekładach m.in. pism procesowych, urzędowych i uwierzytelnianiu z obcych języków odpisów takich dokumentów oraz może poświadczać tłumaczenia i odpisy wykonywane przez inne osoby. Do poświadczania tłumaczeń a także poświadczania odpisów dokumentów tłumacz przysięgły stosuje pieczęci, posiadającej w otoku jego imię i nazwisko i również wskazanie języka, w zakresie jakiego ma uprawnienia, a pośrodku pozycję na liście tłumaczy przysięgłych. Na wszystkich poświadczonych dokumentach, jakie wydał tłumacz przysięgły, wypisuje się pozycję, pod którą tłumaczenie lub odpis są odnotowane w repertorium a także trzeba stwierdzić, czy sporządzono je z oryginału, lub też z tłumaczenia, odpisu lub kopii.
Read more >>