OC

sprawdzanie czasu aktywności kierowców

Posted on 23/04/2018 2:42pm
Kierowca
Author: http://www.sxc.hu
Source: http://www.sxc.hu
Kontrolerzy ITD z wyjątkiem tradycyjnych działań sprawdzających wykonywanych w trakcie kontroli drogowej mogą w ustalonych sytuacjach zrealizować kontrolę w siedzibie jednostki.
ITD kontrola w firmie może być dokonana po uprzednim zawiadomieniu o tym zdarzeniu przedsiębiorcę, nie dalej aniżeli siedem dni przed jej rozpoczęciem. Ponadto na powiadomieniu o zamyśle wszczęcia inspekcji wskazuje obręb pism, jakie będą weryfikowane w trakcie kontroli.
Read more >>