obrabiarka

Maszyna CNC - współczesne roboty taśmowe.

Produkcja przemysłowa
Author: Qtea
Source: http://www.flickr.com
W stosunku do pogłębiającej się globalizacji ogólnoświatowej gospodarki rynkowej praktycznie wszelkie dyscypliny wytwórcze pozostają stale pod działaniem nacisku racjonalizatorskiego, zmierzającego do osiągnięcia raz po raz doskonalszych wytworów w jeszcze krótszym okresie. W odniesieniu do konstrukcji urządzeń i urządzeń potrzeba dokonywania modyfikacji aktualnych ciągów procesowych wypływa z zmierzania do uzyskiwania korzystniejszych rezultatów techniczno-ekonomicznych w wymogach produkcji konkurencyjnej.
Read more >>