cnc

Maszyna CNC - współczesne roboty taśmowe.

Posted on 20/08/2018 7:16am
Produkcja przemysłowa
Author: Qtea
Source: http://www.flickr.com
Wobec pogłębiającej się globalizacji powszechnej gospodarki rynkowej właściwie wszystkie domeny produkcyjne pozostają stale pod działaniem przymusu racjonalizatorskiego, zmierzającego do zdobycia coraz doskonalszych tworów w coraz krótszym terminie. W odniesieniu do budowy maszyn i urządzeń potrzeba dokonywania przeróbki aktualnych łańcuchów procesowych wynika z dążenia do wytwarzania korzystniejszych efektów techniczno-ekonomicznych w warunkach produkcji konkurencyjnej.
Read more >>