budynki

Oznaczenia i elementy konieczne na terenie budowy, które między innymi zagwarantują bezpieczeństwo w miejscu pracy

budowa
Author: Times Square Public Relations
Source: Times Square Public Relations
Rozpoczynając budowę na danym terenie powinniśmy odpowiednio oznaczyć teren budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zagwarantuje to bezpieczeństwo zarówno pracownikom jak również osobom trzecim, przemieszczającym się w okolicach miejsca budowy.Każdy pracownik budowy może być narażony na różnego rodzaju niebezpieczny sytuacje. Głębokie wykopy lub prace na wysokościach mogą zakończyć się nieszczęściem, jeśli miejsca nie zostaną w odpowiedni sposób oznaczone lub odgrodzone. Niezwykle istotnym elementem jest także rozmieszczenie wzdłuż drogi barier.
Read more >>