Szkolenia BHP jako warunek zaczęcia pracy

Posted on 10/06/2018 10:14pm

Wyróżnia się wstępne jak też okresowe szkolenia BHP. Bez wstępnego szkolenia BHP pracobiorca nie może przystąpić do pełnienia czynności. Obowiązek zrealizowania instruktaży dotyczy też chlebodawcy. Szkoleniu BHP w firmie podlegają wszyscy pracownicy, bez względu na stanowisko oraz rodzaj czynionej pracy. Obowiązek ten tyczy się także praktykantów jak też samego chlebodawcy.
szkolenie
Author: Steve Jurvetson
Source: http://www.flickr.com
Przepisy prawa pracy przewidują dwa warianty instruktaży BHP: wstępne a także okresowe. Pierwsze szkolenie pracodawca zobligowany jest wykonać przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Zgodnie z Kodeksem Pracy pracobiorcy nie wolno dopuścić do pracy, do jakiej wykonywania nie posiada on potrzebnych umiejętności, a także zadowalającej znajomości prawa jak też reguł BHP. Pracodawca jest zobowiązany zapewnić przeszkolenie pracobiorcy w obszarze BHP przed dopuszczeniem go do pracy. Szkolenie (bhpkadryplace.com.pl) wstępne powinno składać się z instruktażu ogólnego.

W trakcie ogólnego instruktażu pracownik powinien zapoznać się z przepisami dotyczącymi BHP mieszczącymi się w regulaminie pracy. Również w
szkolenie
Author: University of the Fraser Valley
Source: http://www.flickr.com
trakcie tego szkolenia (polecamy zarządzanie sobą w czasie) pracownik zapoznaje się z zasadami udzielania pierwszej pomocy. Czas instruktażu nie powinien być krótszy niż dziewięćdziesiąt minut. Trening stanowiskowy, jak określenie uwypukla, winien odbyć się na stanowisku pracy. W jego czasie pracownik zaznajamia się ze sposobami bezpiecznego realizowania pracy, zagrożeniami występującymi na tymże stanowisku i metodami ochrony przed nimi. Czas trwania instruktażu powinien być zależny od przygotowania zawodowego pracownika, stażu pracy i występujących na stanowisku zagrożeń.
Szkolenia okresowe realizowane są w czasie zatrudnienia. Celem ich jest usystematyzowanie uzyskanej już wiedzy z zakresu BHP oraz zapoznanie z nowymi przepisami. Częstość szkoleń zależna jest od wariantu jak też warunków realizowanej pracy. Mogą one być przeprowadzane w formie kursu czy seminarium. Odbycie szkolenia przez pracobiorcę winno zostać odnotowane pisemnie jak też przechowywane w jego aktach osobowych. Aby znaleźć interesujące cię szkolenia wystarczy wpisać w internecie: szkolenia BHP w Poznaniu bądź szkolenia BHP we Wrocławiu.

Tags: praca, szkolenie, zatrudnienie