Systemy wizyjne w kontroli jakości


Kontrola jakości na liniach produkcyjnych pracujących z ogromnymi prędkościami nie może się odbyć bez prędkich narzędzi detekcyjnych. Aplikacje tego wariantu są w stanie zagwarantować stuprocentową inspekcję jakości bez konieczności udziału operatora.
System wizyjny jest używany w niezwykle wielu sferach przemysłu (motoryzacja, farmacja, tworzywa sztuczne) do obserwacji jakości fabrykowanych części. To tak zwana wizyjna kontrola jakości. W szczególności przydatna jest w produkcji taśmowej. Zautomatyzowana kontrola jakości pozwala na wytwarzanie produktów najwyższej próby będących kluczem do sukcesu współczesnej firmy. Dzięki szybkości działania jak też rzetelności umożliwiają maksymalne wykorzystanie potencjału przerobowych współczesnych przyrządów produkcyjnych przyczyniając się do powiększenia przychodów. Dostępne na rynku systemy wizyjne zapewniają nie jedynie Automatyczną, ale także bezdotykową inspekcję wyrobów bezpośrednio na linii produkcyjnej. Tego rodzaju narzędzia mogą być stosowane na wielu etapach produkcji, dzięki czemu reakcja na niepoprawności następujące w procesie jest szybsza. Można w ten sposób o wiele ograniczyć koszta produkcji poprzez redukcję wadliwych towarów i półfabrykatów.


wydatki
Author: Miromi Tintas
Source: http://www.flickr.com


Spektrum zastosowań systemów wizyjnych jest bardzo obszerne oraz obejmuje mnóstwo gałęzi przemysłu (system wizyjny - Eyec Polska). W wypadku przemysłu spożywczego systemy wizyjne pozwalają na dozorowanie prawidłowego zamknięcia zapakowań, lub też daty zdatności wyrobu do spożycia. Niezwykle często aplikacje tego typu są używane do kontroli napełniania zapakowań i do monitorowania stanu ich czystości.
Aplikacje, o których mowa, są również nieodzownym elementem linii wytwórczych w przemyśle elektronicznym. Pozwalają na sprawne oraz prędkie przeprowadzenie kontroli obecności oraz położenia składników elektronicznych (porządna kontrola druku). Obecnie kontrola druku to też wykorzystanie systemów wizyjnych.

Tags: Auto, części, firm, działania