sprawdzanie czasu aktywności kierowców


Kontrolerzy ITD oprócz standardowych działań sprawdzających przeprowadzanych w czasie kontroli drogowej potrafią w ustalonych przypadkach zrealizować inspekcję w siedzibie przedsiębiorstwa.
ITD kontrola w firmie może być uskuteczniona po uprzednim zawiadomieniu o tym wydarzeniu przedsiębiorcę, nie później aniżeli tydzień przed jej rozpoczęciem. Na dodatek na zawiadomieniu o zamyśle wszczęcia inspekcji pokazuje odcinek pism, które będą analizowane podczas kontroli.

Kierowca
Author: Roberto Ciucci
Source: http://www.flickr.com
Z wyjątkiem tarcz tachografu i harmonogramów, organ analizuje też certyfikat kompetencji zawodowych, dokonanie warunków właściwej reputacji, spis samochodów używanych do przewozu rzeczy, lub osób, jak wypisy, polisa OC, akta pracownicze kierowców, umowy, legalność badań medycznych, zaświadczenia o zakończeniu kursów na przewóz rzeczy, bądź (ciąg dalszy tego materiału- więcej pod linkiem http://www.czystal.wroclaw.pl/) ludzi.

Inspekcja może być wykonywana tylko w obecności przedsiębiorcy, bądź >> szczegóły tu... osoby pisemnie uprawnionej do reprezentowania go w czynnościach kontrolnych. Rutynowe inspekcje spedytorów wykonywane przez lustratorów Inspekcji Transportu Drogowego w siedzibie jednostki winny się odbywać z częstotliwością co 5 lat. Itd kontrola w firmie ma możliwość być realizowana na wniosek innego organu administracyjnego, bądź kontrolnego, albo też w wyniku złożenia donosu do inspekcji przez inne osoby.


Należyta organizacja pracy w firmie może uchronić w trakcie inspekcji przed przymusem składania poświadczeń w charakterze świadka, bądź podejrzanego. Nie ulega wątpliwości, że drobiazgowa analiza czasu pracy kierowców (czytaj : ) to zawikłane i odpowiedzialne zadanie. Przede wszystkim trzeba mieć na względzie specyfikę zajęcia kierowcy, który będąc pracownikiem mobilnym, pełni swoje funkcje z dala od siedziby przedsiębiorstwa.

Dlatego też utrudnione jest dokładne ustalenie godziny, w której kierowca codziennie zaczyna i kończy pracę. Regularna analiza czasu pracy musi brać pod uwagę także przepisy dotyczące bezpieczeństwa na drodze, a więc przepisów określających długość minimalnych przerw, postojów i odpoczynków, także optymalnych czasów prowadzenia pojazdu i pracy.

Tags: firmy, OC, inspekcja, dokumentów