Sposoby rozliczania podatku za rok poprzedni .


Styczeń to w naszej kulturze czas rozliczenia ostatniego rok. Dokonujemy w tym czasie rozrachunku naszych uczynków z mijających dwunastu miesięcy, robimy plany na przyszłość i ustalamy coroczne postanowienia, których nie dotrzymujemy.
Poza rozliczeniami personalnymi, musimy wykonać również rozliczenia finansowe z Urzędem Skarbowym, płacąc podatek dochodowy za zeszły rok. Każdy z nas musi wypełnić PIT za 2013 i donieść go fiskusowi.

Obowiązek rozliczenia podatku jest nakładany na obywateli w chwili osiągnięcia jakiegokolwiek dochodu, jednak podatek dochodowy wysokości 18 % przychodów jesteśmy zobligowani uiścić dopiero po uzyskaniu kwoty przekraczającej kwotę dochodu wolną od podatku, czyli lekko ponad trzy tysiące zł. Jeżeli osiągniemy dochód większy chociaż o złotówkę, jesteśmy zobligowani uiścić podatek i rozliczyć pit. W ostatnich latach urzędy w naszym kraju idą z postępem technologii, w związku z czym możemy rozliczać nasz PIT przez internet, co jest rozwiązaniem zdecydowanie szybszym niż kolejki w Urzędzie Skarbowym.

Możliwości odliczeń od podatku, czyli jak zapłacić mniej.
W każdym roku podatkowym ustalane są najwyższe ulgi i zwolnienia podatkowe, jakie możemy uwzględnić w naszym zeznaniu PIT. Często właściciele firm uwzględniają koszty kredytów firmowych, darowizn i koszty telekomunikacyjne, a obywatele nie posiadający działalności gospodarczej opłaty za internet i za wychowanie dzieci. Każdy podatnik może również przekazać swój 1% podatku na wybraną przez siebie organizację pożytku publicznego. Takich instytucji jest w Polsce bardzo dużo, a dla większej części z nich dochody z naszego 1 % są dużym udziałem w ich corocznym budżecie (szerzej tutaj).

Co charakteryzujecharakteryzują organizacje pożytku publicznego i jakie są ich potrzeby?
Wszystkie organizacje pożytku publicznego mają własny numer nadany przez KRS. Jeśli nie widzimy takiego numeru w danych kontaktowych naszej instytucji, możemy być pewni, iż będziemy mieli do czynienia z oszustem. Wiele Organizacji zbiera pieniądze na tzw. szczytne cele – pomoc upośledzonym ludziom, wyposażenie schronisk dla zwierząt, czy wspomaganie chorych na raka. Jednak są również takie, które np. finansują organizację imprez w swoich powiatach, bądź przekazują swoje środki w rozwój sztuki, np. teatrów w swoim rodzinnym województwie.
Istnienie tych organizacji definiuje wolny rynek, bo jedynie od nas zależy, jakiej z nich przelejemy nasze odpisy z podatku.

Author: k.s.