Przywitaj dzwoniących kontrahentów właściwym przemówieniem, skorzystaj z profesjonalnego nagrania


Telefon wciąż jest najważniejszym i najczęściej stosowanym narzędziem, gdy chodzi o kontakt pomiędzy klientami a obsługującymi ich przedsiębiorstwami. W większości dużych przedsiębiorstw dzwoniący zostają połączeni z centralą, która później przekierowuje ich do właściwych komórek lub udziela niezbędnych informacji. Powitanie stosowane w centrali telefonicznej okazuje się naprawdę kluczową sprawą, gdyż wystawia świadectwo określonej firmie.


Dlaczego to aż tak istotne?

Coraz więcej zakładów decyduje się stosować w swych centralach zapowiedzi telefoniczne. Stanowią one wielką wygodę dla telefonujących konsumentów, ponieważ pozwalają zdobyć pomocne informacje i połączyć się z określonym biurem lub (źródło artykułu) osobą. Z zapowiedzi telefonicznych otrzymać można kluczowe informacje, jak choćby godziny pracy firmy bądź numery wewnętrzne dla poszczególnych sektorów. W przypadku kiedy firma zajmuje się różnorodnymi dziedzinami działalności, zapowiedzi telefoniczne (Bank Głosów - Fabryki Dźwiękuff) pozwalają dobrze kierować połączeniem, aby skontaktować się z najlepszą komórką i przedstawić swoją sprawę. Wykorzystanie zapowiedzi telefonicznej staje się ważne również ze względu na prestiż i wizerunek firmy - taka obsługa przedstawia się elegancko i bardzo profesjonalnie.


Jak to zrobić?

W
Studio nagrań
Author: euranet_plus
Source: http://www.flickr.com
wypadku, gdy pragnie się zdobyć komunikat dla swojej centrali telefonicznej, należy skontaktować się z jednostką, która trudni się przygotowywaniem takich nagrań i złożyć odpowiednie dyspozycje. W nagrywanym komunikacie należy zawrzeć wszystkie istotne informacje, jakie pragnie się przekazać klientom. Można zdecydować się także na opcję komunikatu z utworem muzycznym. To idealna alternatywa, gdy klienci muszą czekać na połączenie.


Pomocny będzie bank głosów

W wypadku nagrania dla centrali ważny okazuje się dobór odpowiedniego głosu, który będzie wyrazisty i przyjemny dla ucha. Pomyślnie bank głosów zapewnia nagrania licznych lektorów, co pozwala klientom dowolnie komponować swoje nagrania. Można zdecydować się na głos pani lub mężczyzny, na delikatny podkład muzyczny lub bardziej energiczną piosenkę. Wszystko leży w decyzji klienta, można zatem dostosować nagranie dla swej centrali do charakteru działalności firmy lub wybranych działów. To bardzo dogodna alternatywa, która pozwoli podnieść prestiż, jak również jakość obsługi telefonicznej w firmie.

Tags: firmy, głos, klienci