Przepisy związane z BHP, a więc co ma znaczenie w miejscu pracy


Postępując w zgodzie z kodeksem pracy konkretny pracownik, ale też pracodawca powinien przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i tego, by praca przebiegała w określonych warunkach.

praca na wysokości
Author: André Hofmeister
Source: http://www.flickr.com
Wybrana osoba, która jest zatrudniona na danym stanowisku pracy powinna znać przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na tym stanowisku. Kodeks pracy zobowiązuje do przestrzegania tych przepisów poszczególnych pracowników. Co więcej, nakłada on na pracowników obowiązek uczestniczenia w szkoleniach z zakresu przepisów BHP. Z kolei pracodawcy powinni dopilnować, by pracownicy brali udział w tych szkoleniach. Wiele firm jest w stanie zorganizować szkolenia z zakresu bezpieczeństwa (https://www.bhp-online.com/ocena-ryzyka-zawodowego-kucharz-malej-gastronomii-p5471) i higieny pracy w swoim zakresie.Ale na rynku działają mimo wszystko firmy, które na zlecenie pracodawcy będą w stanie tego typu szkolenie przeprowadzić. Pracodawcy z Warszawy ekspresowo znajdą tego rodzaju firmy, korzystając z pomocy Internetu. Jak można tego dokonać? Wystarczy w wyszukiwarkę internetową wpisać wyrażenie „BHP Warszawa”. Firm które świadczą usługi BHP Warszawa które ma do zaoferowania jest naprawdę sporo, dzięki temu każdy pracodawca ma możliwość na znalezienie oferty naprawdę atrakcyjnej cenowo- .

Każdy pracodawca może zapewnić swoim pracownikom poszczególne warunki pracy, aby były one zgodne z zasadami które będą dotyczyły bezpieczeństwa i higieny pracy. Tak naprawdę rolą pracodawcy jest również pilnowanie, by zatrudnieni przez niego pracownicy tych przepisów przestrzegali, aby uczestniczyli w organizowanych szkoleniach oraz kursach dotyczących przepisów BHP. Organizowanie okresowych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa (http://www.bhp-online.com/ocena-ryzyka-zawodowego-stolarz-p3915) i higieny pracy jest jest wręcz koniecznością.

praca przy komputerze
Author: Libertic
Source: http://www.flickr.com
Zorganizowanie szkoleń leży również w interesie pracodawców, a wszyscy pracownicy muszą brać w nim udział. Każdy wypadek przy pracy, który był efektem nieprzestrzegania lub nieznajomości przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przez pracownika może mieć przykre konsekwencje i dla osoby zatrudnionej, i dla pracodawcy. Tak naprawdę postępując z kodeksem żaden pracownik nie może realizować swoich obowiązków zawodowych, jeśli pracodawca zapomniał przeszkolić go z obowiązujących na danym stanowisku zasad BHP- BHP Grupa. Zapoznanie z tymi zasadami powinno odbywać się zgodnie z planem i w granicach czasu pracy.

Tags: przepisy, pracownicy, bezpieczeństwo i higieny pracy