Prawa pracownicze a inicjatywy pracodawców. Jak skonsolidować te dwa obozy, co można zyskać ze zgody jednych, jak i drugich?


Między przedsiębiorcami a zatrudnionymi od wieków istniał konflikt interesów, każda ze stron pragnie przeforsować swoje postulaty. Zleceniodawcy będący także w roli przedsiębiorców są zmotywowani na zarobek, a zatem spadek kosztów pracy. Zatrudnieni z kolei uskarżają się na nieprzyjazne warunki pracy i zapłaty.
pracownicy
Author: Mark Warner
Source: http://www.flickr.com
W XIX w. zaczęły powstawać związki robotników, nazywane związkami zawodowymi. Zatrudnieni są organizowani według branż i gałęzi na przykład górnicy, kolejarze czy nauczyciele. Zatem związki zawodowe są dobrowolnym zrzeszeniem, który dąży do ochrony własnych interesów, najczęściej są nimi poprawa warunków pracy, podniesienie płac wraz ze wzrostem produktywności pracy. Głoszone postulaty mogą spróbować wprowadzić strategią siły lub porozumienia. Związki zawodowe istnieją w wielu krajach rozwiniętych i rozwijających się, ale posiadają różne struktury organizacyjne, zasięg i sposób działania. Każdy kto przystąpi do związków nie może z tego powodu ponieść żadnych negatywnych konsekwencji.W Polsce związek zawodowy zwołuje mniej więcej 10 uprawnionych osób, tworzą statut, powołują komitet założycielski, a później wysuwają wniosek o rejestrację do Krajowego Rejestru Sądowego. Często związki zawodowe zaczynają nowe prawo pracy i chcą praw socjalnych zawartych w umowach zbiorowych, dzięki nim prostsze jest wynegocjowanie zprzedsiębiorcą o warunki pracy i wynagrodzenie. Trzeba również wziąć pod uwagę gospodarkę narodową, która w pewnych sytuacjach może ponieść straty.
w czasie szkolenia
Author: ITU Pictures
Source: http://www.flickr.com
Związki zawodowe mogą bardziej wymuszać wzrostwynagrodzeń,lub też zatrzymywać inwestycje powiązane z rozwojem technologii, które powodowałyby zwolnienia z pracy. Mogą być również stosowane w celach politycznych, skupiają się często wyłącznie na potrzebach swoich członków, czy też z zapałem organizują protesty. Najlepsza jest strategia konsensusu, bo jest otwarta na rozmaite rozwiązania nieco bardziej korzystne dla wszystkich stron. z reguły zatrudniony, jak i zatrudniający nie ma pojęcia, co może a czego nie, wobec czego wynikają z takiej sytuacji niedogodności. Istotna jest więc wiedza i takie coś jak szkolenie prawo pracy czy szkolenia dla nauczycieli http://www.soyer.edu.pl/szkolenia/szkolenia-oswiaty.

Tags: PRacownik, związek zawodowy, pracodawca, nauczyciele