Połączenia struktur SAP


Struktury ERP znaczą zintegrowane systemy informatyczne, wspierające kierowanie. SAP ERP jest sporządzony i rozwijany przez SAP AG - najogromniejszego na świecie producenta programu dla firm.


SAP ERP jest powszechnie uznany za najlepszy na świecie standard systemu dla znacznych i typowych przedsiębiorstw. Jest też najpopularniejszym systemem tej klasy w Polsce. Układ SAP ERP zawiera modelowe podejścia biznesowe,wypracowane na podstawie sprawdzianów z kilkunastu tysięcy zastosowań na całym świecie.
Na skutek połączeń układów SAP CRM z SAP ERP nie jest dostrzegalne, że pracuje się na dwóch odmiennych platformach. W systemie CRM obsługiwany jest zupełny ciąg, od chwili zidentyfikowania przez marketing prawdopodobnej szansy sprzedaży, przez wysłanie jako szansę sprzedażową do wydziału zbytu i uformowane propozycje, aż po złożenie zlecenia.

Informacja o każdej sprzedaży jest ekspediowana automatycznie, czy też na życzenie do systemu ERP, jako zamówienie zbytu, co jest podstawą do zafakturowania konsumenta. Do CRM wraca informacja o numerach dowodów uformowanych w ERP.

Ten temat Cię interesuje? Więc odsyłam tu, ponieważ odnajdziesz tutaj interesujące informacje na opisywane zagadnienie, które godne są uwagi.

Poza tym, za sprawą odpowiedniej konfiguracji można się do tych dowodów dostać z poziomu CRM, bez konieczności logowania do układu ERP. O oprogramowaniu ERP też na .

SAP CRM stwarza rządzącym zbytem warunki umożliwiające bardziej efektywny i kreatywny przebieg procesu zbytu. Dostarcza informację niezbędną do przetwarzania całego wyobrażenia rynku w odpowiednie działania, również pozyskiwanie, rozszerzanie i podtrzymywanie cennych łączności z klientami. Oprogramowanie wspomaga urządzać, realizować i analizować operacje sprzedaży w ramach całego cyklu, utożsamiać nowe sposoby na przyspieszenie postanowień sprzedaży, ujawniać pola prawdopodobnych źródeł dochodu, oraz wdrażać nowe podejścia służące zwiększaniu produktywności. Artykuł na temat: . SAP CRM wspomaga podwyższenie wydajności przez skoordynowane planowanie, także generowanie działalności sprzedaży. Obrazuje cały obraz prognozowanego profitu, także przewidywanej sprzedaży w danym czasie. SAP CRM wspiera kierowanie odwiedzinami petenta, zakresami kont i aktywnościami toków zbytu.

Tags: oprogramowanie, system, sprzedaż