Połączenia struktur SAP


Struktury ERP znaczą zintegrowane systemy informatyczne, wspierające kierowanie. SAP ERP jest sporządzony i rozwijany przez SAP AG - najogromniejszego na świecie producenta programu dla firm.
SAP ERPERP - dodatkowe info - jest powszechnie uznany za najlepszy na świecie standard systemu dla znacznych i typowych przedsiębiorstw. Jest też najpopularniejszym systemem tej klasy w Polsce. Układ SAP ERP (zobacz http://www.opiekuninformatyczny.pl/outsourcing-it/) zawiera modelowe podejścia biznesowe,wypracowane na podstawie sprawdzianów z kilkunastu tysięcy zastosowań na całym świecie. Na skutek połączeń układów SAP CRM z SAP ERP nie jest dostrzegalne, że pracuje się na dwóch odmiennych platformach. W systemie CRM obsługiwany jest zupełny ciąg, od chwili zidentyfikowania przez marketing prawdopodobnej szansy sprzedaży, przez wysłanie jako szansę sprzedażową do wydziału zbytu i uformowane propozycje, aż po złożenie zlecenia.

Informacja o każdej sprzedaży jest ekspediowana automatycznie, czy też na życzenie do systemu ERP, jako zamówienie zbytu, co jest podstawą do zafakturowania konsumenta. Do CRM wraca informacja o numerach dowodów uformowanych w ERP. Poza tym, za sprawą odpowiedniej konfiguracji można się do tych dowodów dostać z poziomu CRM, bez konieczności logowania do układu ERP. O oprogramowaniu ERP też na .

SAP CRM stwarza rządzącym zbytem warunki umożliwiające bardziej efektywny i kreatywny przebieg procesu zbytu. Dostarcza informację niezbędną do przetwarzania całego wyobrażenia rynku w odpowiednie działania, również pozyskiwanie, rozszerzanie i podtrzymywanie cennych łączności z klientami. Oprogramowanie wspomaga urządzać, realizować i analizować operacje sprzedaży w ramach całego cyklu, utożsamiać nowe sposoby na przyspieszenie postanowień sprzedaży, ujawniać pola prawdopodobnych źródeł dochodu, oraz wdrażać nowe podejścia służące zwiększaniu produktywności. Artykuł na temat: . SAP CRM wspomaga podwyższenie wydajności przez skoordynowane planowanie, także generowanie działalności sprzedaży. Obrazuje cały obraz prognozowanego profitu, także przewidywanej sprzedaży w danym czasie. SAP CRM wspiera kierowanie odwiedzinami petenta, zakresami kont i aktywnościami toków zbytu.Tags: oprogramowanie, system, sprzedaż