PIT 2016 – jak możemy skorzystać z ulgi prorodzinnej w rozliczeniu?


Rozliczenie PIT 2016 wraz z dzieckiem jest skierowane do rodziców, którzy samodzielnie wychowują swoje dzieci. W ten sposób będą oni mogli oszczędzić i zredukować podatek, jeśli tylko wypełnią wszystkie konieczne formalności.
Author: Wawel Service
PIT 2016 z ulgą ze względu na dzieci może zostać użyty przez osoby, które rozliczają się poprzez formularz PIT-37, jak również PIT-36 dla przedsiębiorców rozliczających się w sposób ogólny. Mogą z niej skorzystać rodzice lub opiekunowie prawni wychowujący dziecko samodzielnie, którzy wykazują stan cywilny bezpośrednio mówiący o tym, że dziecko jest wychowywane bez partnera. Rodzicem wychowującym dziecko samotnie może być również osoba pozostająca w związku małżeńskim, jeśli tylko wykaże, że małżonek nie dysponuje prawami rodzicielskimi lub odbywa karę pozbawienia wolności. Za osoby samotnie wychowujące dziecko nie można uznać jednak rodziców, którzy znajdują się w konkubinacie – w tym przypadku oboje zatracają prawo (ważny link) do wspólnego rozliczenia PIT 2016 z dzieckiem.Umniejszenie znajduje zastosowanie tylko dla dzieci, które uczą się i nie ukończyły jeszcze 25 lat. Prawo do obniżenia zatraca się w momencie, gdy dziecko przekracza 25. rok życia lub wchodzi w związek małżeński. Jako że ulga rozliczana jest w cyklu miesięcznym, można ją jednak odliczyć za miesiące uprzednie aż do chwili, w której utraciło się prawo do niej. Ważne jest, aby przez chociażby jeden dzień okresu rozliczeniowego roztaczać samodzielną opiekę nad dzieckiem. Wysokość kwoty zwrotu jest uzależniona również od liczby dzieci i progresywnie wrasta wraz z kolejnym dzieckiem. Pojedyncze ulgi na wszystkie dzieci należy na końcu zsumować – wtedy otrzymamy faktyczną kwotę, którą możemy potrącić od podatku.


rodzina
Author: Imágenes Gratis Online
Source: http://www.flickr.com
Rozliczenie PIT 2016 na ulgowych zasadach nie przysługuje osobom, które przekraczają wyznaczoną kwotę rocznego dochodu. Jeśli chodzi o osoby wychowujące wyłącznie jedno dziecko jest to 56 tysięcy rocznego dochodu. Z prawa tego nie można również skorzystać, gdy dziecko rozpoczęło pracę opodatkowaną na zasadach ogólnych, a uzyskany z niej przychód był wyższy niż 3089 zł – nie wliczają się w to jednak dochody pochodzące z najmu albo sprzedaży nieruchomości, które objęte są podatkiem ryczałtowym. Pełna oferta:

Tags: dziecko, prawo, rozliczenie