Obowiązek użytkowania kas fiskalnych w latach 2015-2016. Co powinno się wiedzieć?


Obowiązek użytkowania kas fiskalnych od roku obejmie jeszcze większą grupę przedsiębiorców – takie podejście zakłada nowe rozporządzenie Ministra Finansów, jakie będzie obowiązywać w latach 2015-2016.
Już od lipca 2014 roku znany był projekt nowego zarządzenia regulującego kwestię stosowania kas fiskalnych.

Dla wielu
kasa fiskalna
przedsiębiorców zaproponowane w projekcie zmiany przepisów były kwestią sporną. Zwłaszcza parę grup usługodawców nie było zadowolonych z utraty zwolnienia z kas fiskalnych, z którego do tego czasu mogli korzystać, ze względu na niskie obroty. Nie ma już wątpliwości, kto musi posiadać kasę fiskalną w 2015 oraz 2016 r. Wiadomo dokładnie, którzy podatnicy stracą prawo do dalszej sprzedaży towarów jak też usług bez ewidencji na narzędziu fiskalnym. Nowy akt prawny ogranicza obszar używania zwolnień z kas. Ekstremalną zmianę wprowadzono w zakresie obowiązywania wyłączeń ze zwolnień. Kasy fiskalne w 2015 r. musiało wprowadzić kilka dużych grup usługodawców. Poza tym nowe rozporządzenie zawiera pewną ilość drobnych, lecz istotnych modyfikacji, jakie mają zakres doprecyzowujący. Kto powinien mieć kasę fiskalną w 2015 oraz 2016 r.? To zasadnicze pytanie wiąże się, z nadmienioną już przedtem, kwestią zwolnień z obowiązku używania kasy i tzw. katalogiem czynności wyłączonych ze zwolnień. W ogólności każdy podatnik, jaki prowadzi sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, musi ewidencjonować obrót oraz sumę podatku od tej sprzedaży, z pomocą kasy czy drukarki fiskalnej
rachunek
Author: COD Newsroom
Source: http://www.flickr.com
.Jednakże Minister Finansów ma prawo do wdrażania czasowych zwolnień z tego obowiązku i póki co, z roku na rok z owego prawa korzysta – choć stosuje je dla coraz mniejszej grupy podatników. Tak samo będzie tym razem – a zatem w roku 2015 i 2016. Nowe rozporządzenie Ministra Finansów znacznie zawęża grupę podatników, którzy po 1 stycznia 2015 będą mogli sprzedawać bez kasy fiskalnej. Rozszerza z kolei katalog czynności wyłączonych ze zwolnień w 2015 a także 2016 r.
Dla niektórych działań, zwolnień z kas fiskalnych nie stosuje się. Czynności te zawarte są w tak zwanym katalogu wyłączeń ze zwolnień. Każdy z podatników, który wykonuje choćby jedną czynność wyszczególnioną w katalogu wyłączeń, jest zobligowany do ewidencjonowania sprzedaży przy wykorzystaniu kasy fiskalnej lub drukarki fiskalnej. Katalog ów znajduje się w § 4 nowego rozporządzenia obowiązującego w latach 2015-2016.
Jeśli idzie o sprzedaż kas fiskalnych, Wrocław jest miastem w którym zakupimy ją bez kłopotu. Zobacz: zerknij tu.

Tags: prawo, katalog, obowiązek