Obecne zagrożenia dla naturalnego środowiska. Rozsądne wybory człowieka.


Człowiek od zawsze produkuje odpadki i je wyrzuca. Postęp cywilizacyjny, który wszyscy uważają za dobry i konieczny, spowodował, że życie codzienne stało się bardziej komfortowe. Dzięki współdziałaniu wyobraźni, ludzkiej kreatywności i nowoczesnych maszyn oraz komputerów człowiek rozwija się coraz lepiej, lepiej myśli, jest bardziej praktyczny, lecz wraz z postępem cywilizacyjnym, niszczy swoje środowisko naturalne.


kliknij
Author: Julian Stallabrass
Source: http://www.flickr.com
Niestety, większość działań człowieka – jeżeli nie wszystkie – prowadzi do zanieczyszczenia powietrza, którym ludzkość oddycha, wód, z których ludzkość korzysta i gleb, których owoce przetwarza... Ilość generowanych każdego dnia odpadów jest wielka. Mają one ogromne ilości związków organicznych i nieorganicznych, metali ciężkich i substancji toksycznych. W pewnym momencie zorientowano się, w jak niebezpieczną stronę to idzie.

Nagłośniono akcje społeczne uświadamiające negatywny wpływ ludzkości na środowisko naturalne, kampanie właściwej segregacji śmieci, uświadomiono ludziom jak długotrwałe szkody może spowodować niejeden odpad niebezpieczny. Współcześnie głównym zamierzeniem protekcji środowiska naturalnego jest nie tylko kontrolowanie stopnia zanieczyszczenia środowiska i unieszkodliwianie odpadów, co działania prewencyjne mające na celu przeciwdziałanie ich powstawaniu.

Ustalono, jak dokładnie rozumieć i usystematyzowano takie słowa jak: utylizacja, gospodarka odpadami, elektrośmieci, recykling, selekcja... Ponadto – zaoferowano rozwój i spore dofinansowanie unijne tym firmom, które mają pomóc w sensownym gospodarowaniu odpadami i „sprzątaniu zaśmieconego świata”. Obecnie wiele z tych przedsiębiorstw, działając w obszarze ochrony środowiska, rozwija się dynamicznie i troszczy się o to, by gromadzenie, selekcjonowanie i utylizacja odpadów niebezpiecznych, odbywała się z poszanowaniem wszystkich norm bezpieczeństwa i aktów prawnych. Wiele z nich oferuje też odbiór ze wskazanego miejsca, gdy zgłaszamy, że posiadamy odpad niebezpieczny. Co więcej, możemy to zrobić w bardzo wygodny sposób – na przykład poprzez formularz ze strony internetowej. Transport (przeprowadzki gdańsk) odpadów niebezpiecznych musi odbywać się w warunkach zwiększonego bezpieczeństwa, zgodnie z przepisami ADR. Przykładem może byc .


Mówi się, że rzucona w lesie plastikowa butelka będzie rozkładać się w ziemi przez 500 lat, guma do żucia pięć lat, a niedopałek dwa lata. Bądźmy świadomi tych zagrożeń i miejmy na uwadze fakt, że nie tylko wielkie koncerny wprowadzają do środowiska szkodliwe odpady, ale przeciętny człowiek we własnym gospodarstwie domowym i przez swoje nawyki też to robi.

Tags: środowisko, śmieci, normy, zanieczyszczenia