Maszyna CNC - współczesne roboty taśmowe.


W stosunku do pogłębiającej się globalizacji powszechnej gospodarki rynkowej możliwie każde dyscypliny wytwórcze pozostają stale pod działaniem przymusu racjonalizatorskiego, zmierzającego aż do osiągnięcia jeszcze doskonalszych wytworów w jeszcze krótszym czasie. W odniesieniu do budowy maszyn i maszyn wymóg dokonywania przeróbki aktualnych cykli procesowych wypływa z dążenia do wytwarzania korzystniejszych rezultatów techniczno-ekonomicznych w wymogach wytwórczości konkurencyjnej.

- dostawca śrub kulowych]
Idea cyfrowego kierowania obrabiarek, które stosują min. takie trafne elementy jak śruby kulowe, powstał w latach 1949-1950r. w Massachusetts Institutes of Technology na wymagania lotnictwa mundurowego Stanów Zjednoczonych - polecana strona Na bazie funkcji matematycznych opisujących obrys przedmiotu opracowano sterowanie przetwarzające sformułowane binarnie jak również impulsowo wartości źródłowe zespoleń także szkiców na bieg elementów frezarki.Oczywiście było to możliwe dzięki rozwijanemu wtedy elektronicznemu przetwarzaniu danych. Szereg informacji sterowniczych w postaci liter jak również liczb oznaczeniowych nazwano programem NC. W latach siedemdziesiątych, dzięki szybkiemu awansowi mikrokomputerów na bazie układów kierowania NC powstały skomputeryzowane układy sterowania CNC. Nawigowanie numeryczne obrabiarek jest sterowaniem programowym. Wszelkie informacje dotyczące kolejności czynów, zadań, parametrów obróbki, informacje geometryczne są zakodowane w formie alfanumerycznej.

Obróbka skrawaniem - cnc
Author: Windell Oskay
Source: http://www.flickr.com
właściwości współczesnych obrabiarek CNC to min. : niezależny napęd - afg.poznan.pl/oferta/napedy-elektryczne/19/bs-naped-ramieniowy-do-drzwi-24vdc - jak również system pomiarowy każdej osi kierowanej numerycznie, napęd który przesyłany jest przez śruby kulowe, niska skłonność stała i dynamiczna, samoczynny nadzór i diagnostyka jak również duża siła (jako suma mocy pojedynczych napędów) - zobacz też śruby kulowe.

By realny był przyrost wydajności obróbki przy równoległym spełnieniu wymagań odnośnie dokładności wymiarowo-kształtowej (wąskie tolerancje ) oraz jakości pokrywy (mała chropowatość powierzchni) konieczny jest rozwój obrabiarek pod względem konstrukcyjnym, lecz także awans systemów kierowania.

Tags: Silnik, produkcja, cnc, obrabiarka