Kontrola zewnętrzna - przez kogo może być przeprowadzany?


Audyt zewnętrzny przeprowadzany jest przez niezależnych biegłych rewidentów od sprawdzanego podmiotu. Audyt musi być wykonywany przez osoby, jakie posiadają wszelkie uprawnienia do przeprowadzania badania raportów finansowych. Audyt zewnętrzny może być wykonywany przez jednostki audytorskie a także niezależne instytucje, wszystko jest zależne tak naprawdę od tego, jaki podmiot będzie poddany audytowi.


kontrola
Author: Day Donaldson
Source: http://www.flickr.com
Auditing zewnętrzny, w przeciwieństwie do tego wewnętrznego, przeprowadzany jest przez audytorów spoza jednostki audytowanej. Badają oni nie tylko stan finansowy wskazanej firmy czy instytucji, ale też mogą sprawdzić efektywność kontroli wewnętrznych. Podstawowym założeniem auditingu zewnętrznego jest zbadanie zdolności do zrealizowania wskazanych wymogów. Odbiorcami podobnej oceny jest nie jedynie kierownictwo, ale również inwestor, pożyczkodawca bądź certyfikator. Audytorzy skupiają swe działania na nagromadzaniu oraz analizowaniu dowodów. Audyt zewnętrzny, w przeciwieństwie do wewnętrznego, koncentruje się na wyselekcjonowanych segmentach firmy i realizowany jest rzadko.

Audyt finansowy jest badaniem sprawozdań pieniężnych. Jego zamiarem jest zweryfikowanie, czy dane podawane przez konkretną jednostkę zgadzają się ze stanem rzeczywistym. Audyt finansowy służy również ocenie stanu majątkowego firmy, bądź instytucji. Badanie raportów finansowych to między innymi: kontrola umów, potwierdzenie bilansów środków pieniężnych, rozmowy z pracownikami. Na tej podwalinie sporządzany jest protokół. Wgląd do oceny ma nie tylko kierownictwo, ale także inwestorzy lub pożyczkodawcy. Jednakże auditing to nie tylko ocena przedsiębiorstwa lub instytucji, to też pomoc w rozstrzyganiu problemów z obszaru księgowości oraz podatków. Nieprawidłowości z zasady wynikają z nieumyślnych błędów, które w sposób ujemny mogą odbić się na przedsiębiorstwie, dlatego tak istotne jest rozpoznanie wszystkich problemów. Audyt finansowy dopomaga je nie tylko wykryć, lecz bardzo często audytorzy radzą, w jaki sposób wyeliminować takie błędy w przyszłości.


audyt zewnętrzny
Author: Wales Audit Office / Swyddfa Archwilio Cymru
Source: http://www.flickr.com
Wpisując w wyszukiwarce frazę: obsługa księgowa Warszawa bez większego kłopotu wyszukamy firmy proponujące tego typu usługi. Znacznie częściej jednakże biznesmeni wyszukują usług z obszaru kadr i płac. W tym celu najprościej wpisać w wyszukiwarkę frazę: kadry i płace Warszawa.

Tags: audyt, umowa, firma, audytor