Komputer w każdym domu


W związku z rozwojem technologiiwłaściwiemomentalniestaliśmy sięświadkaminiezwykłego przełomu. Jednego dniaużywaliśmy maszyn do pisania, a drugiego dnia obsługiwaliśmy komputery.


Przede wszystkimwprowadzenie ich było długie i niełatwe, głównietam, gdzieniezbędne było odpowiednieszkoleniepersonelu. Naprawdębłyskawicznie z komputeramioswajało się młodsze pokolenie, które przyswajało sobie komputery PC i wszystkienowości z odwagą i bez lęku.

Stare ,dobre dyskietki
Zapewnesporoludziczęsto wspominaswój pierwszy komputer. Czarno-białymonitor, dziwnysystem i strach, że włączenienieodpowiedniegoguzikadoprowadzi do destrukcjikosztownegosprzętu - . Nie było pendrive’ów ani płyt,więcużywało sięzapomnianych dyskietek. Poza tymkrólował MS-DOS, więcodpaleniejakiegokolwiek programugraniczyło z niemożliwością. Jeśli jużdziękiłaskawych rodziców udało się włączyćgrę, to myszkateżbyła problematyczna. Właściwie to klawiatura była podstawowymsprzętem.

Przyjazne komputery
Od kiedypojawiły się komputery osobiste, zmianom uległteżwizerunek systemu. Wszedł Windows i od tego czasuświat działa inaczej. przyciskidoprowadziły do tego, że łatwiejsza stała się praca i szkolenie pracowników. Przedsiębiorcy zamawiają teraz komputery dla firm. Równoleglerozwija się sieć. Cały czasulepszanazyskałacharakter globalny.

Jak zabezpieczyć sieć?
Upowszechnienie się komputerów sprawiło, że aktualnie dokumentyzyskałypostać cyfrową. Pojawiła się zatem możliwośćlepszego niż do tej pory ich systemu zabezpieczenia. Wytworzyła sięgrupainformatyków,która zajęła się obsługą Sieci, przez którą wędrują informację. Wprowadzono nowe zjawiska. Dedykowane serwery intel, aktualizacje systemu i zbudowanie backup'u. Czy ktoś pomyślał, że komputery zdeterminują ludzkie życie?

Tags: klawiatura, komputery