Jak składać pit 28? Jakiego typu zasady należy znać? Co jest najbardziej istotne w okresie rozliczenia tej deklaracji?


Czy wiadomo do jakich spraw przydaje się pit 28 i jak go trzeba wypełniać? Wiele osób każdego roku powinien go wypełniać, lecz nie każdy wie, jak to zrobić. Nasz poradnik różnorodne znaki zapytania.
podatek
Author: eFile989
Source: http://www.flickr.com
Taką deklarację należy wypełnić, jak w roku podatkowym uzyskujemy przychody opodatkowane w kształcie zryczałtowanego podatku od dochodów ewidencjonowanych z dwóch obszarów. Z jednej strony jest to pozarolnicza działalność gospodarcza, z innej różnorodne umowy, typu umowa najmu, dzierżawy albo innych umów o dosyć zbliżonym charakterze. Deklaracja takiego rodzaju może odnosić się do osób, które do dwudziestego stycznia roku podatkowego złożyły pisemne oświadczenie o doborze właśnie takiego sposobu opodatkowania.Jeśli zaś zaczynasz prowadzenie pozarolniczej działalności w trakcie roku podatkowego, to takie oświadczenie składa się do dnia, który poprzedza dzień rozpoczęcia tego rodzaju działalności, nie powinien być to jednakowoż później niż w momencie uzyskania pierwszego przychodu. W sytuacji zdobywania przychodu z wynajmu, który jest opodatkowany ryczałtem oświadczenie o wybraniu tego rodzaju formy opodatkowania składa się nie później niż do dwudziestego dnia miesiąca następującego po miesiącu, gdy osiągnął przychód z takiego tytułu . Może być też do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy tego typu przychód osiągnięto w grudniu roku podatkowego. Prawo do ryczałtu obowiązuje na cały rok podatkowy, lecz w roku kolejnym już to nie obowiązuje, jeśli podatnik będzie przekraczał limit przychodu 150.000 euro.


rozliczenie
Author: eFile989
Source: http://www.flickr.com
Podatnik jednakże może utracić prawo do ryczałtu przez poszerzenie przedmiotu działalności o czynności, jakich nie może się rozliczać ryczałtem albo w związku z wykonywaniem czynności na rzecz byłego albo aktualnego pracodawcy przez dany czas od chwili rozpoczęcia działalności. Przekroczenie limitu dochodów w momencie roku podatkowego nie ma bezpośredniego wpływu na ogólne zasady. Za dany rok podatkowy, jednocześnie po przekroczeniu limitu powinniśmy złożyć deklarację pit 28. Najlepiej zrobić to online, czyli pit 28 - druki i formularze. Tego rodzaju działania znacznie pomaga w przeprowadzeniu całego działania. Taka procedura jest więc łatwiejsza i prędzej możemy ją wykonać, nie wychodząc nawet z domu.

Tags: PIT, podatek, ryczałt