Jak przygotować jednostkę do przeprowadzania inwentaryzacji?


W ostatnim dniu roku obrotowego przedsiębiorca jest zobligowany do dokonania inwentaryzacji składników aktywów i pasywów. Wynika to z ustawowego obowiązku o

rzetelnej oraz jasno udokumentowanej sytuacji majątkowej jednostki i jej wyniku finansowym.
stos dokumentów
Author: Dvortygirl
Source: http://www.flickr.com
Każda jednostka powinna dysponować regulaminem inwentaryzacji, który stanowić może część polityki rachunkowej lub oddzielną regulację wewnętrzną- na jego stronie. Taka instrukcja inwentaryzacji zawierać musi następujące działy i opisy: zakres inwentaryzacji (dostosowany do specyfiki jednostki), metody dokonywania inwentaryzacji, rodzaje i termin inwentaryzacji, sposób uporządkowania zadań dotyczących inwentaryzacji, wskazanie pracowników do przeprowadzenia inwentaryzacji łącznie z określeniem odpowiedzialności w tym zakresie, zasady opisujące powoływanie komisji inwentaryzacyjnej oraz grup spisowych, zasady weryfikacji i rozliczania ewentualnych różnic inwentaryzacyjnych oraz określenie rodzaju dokumentów inwentaryzacyjnych i obiegu tych dokumentów.

Przedsiębiorca może powierzyć ten obowiązek kierownikowi jednostki (z wyłączeniem odpowiedzialności za przeprowadzenie inwentaryzacji w formie spisu z natury). W takiej sytuacji kiedy inwentaryzacja majątku będzie powierzona innej osobie za jej zgodą powinno się przekazać odpowiedzialność w tym zakresie w formie pisemnej. Aby właściwie przeprowadzić inwentaryzację trzeba znać obowiązujące terminy oraz sprawdzone metody przeprowadzania inwentaryzacji, które są przewidywane w ustawie.narada w firmie
Author: Asamblea Nacional del Ecuador
Source: http://www.flickr.com
Prócz przekazania obowiązku sporządzenia inwentaryzacji kierownikowi jednostki można również skorzystać z innych opcji, np, z usługi firmy specjalizującej się w tym zakresie, ale także możemy sięgnąć po programy dostępne w internecie. Ewidencja online czyli program, który również znajdziemy w internecie może pomóc rozwijać firmę poprzez spisywanie procesów mających związek z zarządzaniem majątkiem firmy, a następnie ich analizę i optymalizację- zerknij tu.

Tags: biznes, Zasady, firma, elementy, przedsiębiorca, działy