Jak można zarejestrować znak towarowy w Polsce? Jakiego rodzaju warunki powinniśmy spełnić? Co jest najbardziej istotne?


Pragniesz zarejestrować znak towarowy i nie wiesz, jak to zrobić? Co najważniejsze, w celu zarejestrowania takiego znaku, musisz złożyć w Urzędzie Patentowym, przykładowo biuro patentowe Kraków odpowiedni wniosek. Co jednakowoż dalej z tym zrobić?

Logo androida
Author: Maurizio Pesce
Source: http://www.flickr.com
Tego rodzaju podanie o udzielnie prawa ochronnego należy złożyć osobiście, lecz możesz również to zrobić przy pomocy profesjonalnego pełnomocnika, którym może być jedynie rzecznik patentowy. Taki rzecznik poza profesjonalnym przygotowaniem wniosku może również zrobić badanie tak zwanej zdolności rejestracyjnej znaku, a także ocenić możliwość jego rejestracji. Tego typu badanie z pewnością uchroni nas przed regulowaniem opłat zgłoszeniowych, jeśli nasz znak i tak nie będzie rokował szans na ochronę. Rzecznik może również pomóc w przeprowadzeniu procedury rejestracji już przed samym Urzędem Patentowym .https://www.jwp.pl/kontakt/kraju Urząd Patentowy odpowiada za całościowe badanie naszego wniosku. Poza aspektami formalnymi może mieć zastrzeżenia odnośnie wykazu towarów. Dość często zdarza się, iż rozbudowane wykazy muszą być uzupełnione. Badanie Urzędu sprawdza również czy rejestracja znaku towarowego jest w ogóle możliwa do przeprowadzania, tak więc czy znak spełnia warunki, które są uwzględnione w ustawie. Jeśli nie istnieją przeciwwskazania, żeby zarejestrować znak, Urząd wydaje tzw. warunkową decyzję, jaka warunkuje przyznanie ochronnego prawa od wpłacenia odpowiedniej kwoty rejestracyjnej, a również opłaty za publikację. A jak wyglądają te opłaty? Ich wysokość zależna jest od ilości klas nicejskich, w jakich są skatalogowane nasze towary i usługi .

A ile trzeba czekać na decyzję? Najczęściej trzeba czekać przeważnie od 12 do 16 miesięcy, żeby jednak być może przyspieszyć ten cały proces warto skorzystać z firm, które gwarantują pomoc w tym zakresie. Rejestracja znaku towarowego cena nie jest tak naprawdę problemem, lecz cała procedura, jaka z pewnością nie należy do najłatwiejszych może sprawiać dość znaczne trudności . Z tego więc powodu warto skorzystać ze specjalistycznej pomocy, https://www.jwp.pl/uslugi/znaki-towarowe/spodziewanych wydarzeń do minimum. To z pewnością lepsze niż długa procedura i brak widoków na poprawę sytuacji. O tym trzeba pamiętać, jak będziemy zabiegać o rejestrację znaku towarowego.

Tags: rejestracja, towary, znak towarowy, urząd patentowy