Hasło, który wydaje ci się, że znasz, ale czy wiesz o co w nim chodzi? Czym są obligacje korporacyjne?


Czasem zdarza nam się słyszeć dziwne pojęcia, które powielane przez kolejne wiadomości z różnych stron świata wydają się być znane. No ale kiedy ktoś zapyta o ich znaczenie to wtedy pojawia się problem. W ten sposób jest z pewnością, kiedy jakaś osoba zapyta czym jest emisja obligacji korporacyjnych.

obligacje
Author: Bryant Surety Bonds
Source: http://www.flickr.com
Obligacje te to po prostu dłużne papiery wartościowe, emitowane są przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą oraz osobowość prawną. Ostatnio jest to dość dynamicznie rozwijająca się forma pozyskiwania kapitału firm oraz inwestowania przez inwestorów indywidualnych i zinstytucjonalizowanych.

Wprowadzane obligacje tego typu do obrotu na giełdę, to proces, składający się tak naprawdę z trzech etapów. W pierwszym etapie powinniśmy podjąć uchwałę o wypuszczeniu obligacji poprzez wyznaczony do tego celu organ. Tego typu uchwała powinna skierowywać jak największą ilość zadań dla zarządu. Te zadania powinny być związane z przygotowaniem, jaka następnie musi stworzyć profesjonalny zespół roboczy.

Może być tak, że konkretne przedsiębiorstwo będzie się starało by sobie zapewnić większą wiarygodność na rynku poprzez uzyskanie oceny ratingowej. W takiej sytuacji powinno się zgłosić do wybranej agencji ratingowej zaraz po zatwierdzeniu uchwały. Etap drugi musi rozpocząć sie złożeniem wniosku oraz podpisaniem kontraktu z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych o rejestrację obligacji. Ważne jest również nadanie im kodów jak i CFI.


Jak już zostanie to wykonane i zatwierdzone powinniśmy podpisać umowę z Animatorem Rynku. Ten etap nie powinien nastąpić później niż w dniu początku oferty publicznej. Kolejnym zadaniem jest zawarcie umowy z Giełdą, będzie ona się odnosić do przydziału obligacji jak i przekazaniu informacji o oferującym, a także listy domów maklerskich.

Finalny etap to przekazanie przez giełdę informacji o warunkach przyjmowania zleceń kupna obligacji, ja również warunkach zgodnie z którymi będą przygotowane i przekazywane zlecenia sprzedaży. Realizacja zleceń nastąpić powinna po wycenie zadeklarowanej przez inwestora, który w czasie składania zlecenia nie ma wiedzy na temat tego, jak jest jej poziom. Kolejną, istotną kwestią jest złożenie wniosku do Giełdy o dopuszczenie obligacji do obracania nimi na rynku regulowanym. Po uzyskaniu decyzji w tej kwestii może mieć miejsce pierwsze notowanie obligacji.

Tags: rynek, przedsiębiorców, zarząd, agencja