Dbajmy o środowisko bez względu na to, czy chodzi o zakład pracy, czy miejsce zamieszkania


Troska o ochronę środowiska, jest podstawą, jeśli chcemy, aby następne pokolenia mogły żyć i zachwycać się pięknymi krajobrazami, które i my możemy dzisiaj oglądać. Zaniedbania w tym zakresie są jednakże nadal duże. Z jednej strony wszędzie nagłaśnia się potrzebę ochrony środowiska, z drugiej ludzie nie zawsze przestrzegają chociażby najprostszych zasad w tym kierunku. Tymczasem dbanie o środowisko powinno być bliska każdego z nas.
O tym, że ochrona środowiska jest ważna winniśmy też mówić w zakładach pracy. Rzecz jasna, w każdym przedsiębiorstwie odbywają się standardowe szkolenia bhp, jednakże dotyczą one zazwyczaj głównie kwestii bezpieczeństwa. Tymczasem opłaca się udostępniać też dla swoich pracowników szkolenia z zakresu ochrony środowiska, i to nie tylko na obszarze zakładu pracy.
las
Author: Kopp
Source: Kopp
Gospodarka odpadami szkolenie ma na celu zaznajomienie pracowników z zagadnieniami z zakresu norm obowiązujący w przypadku gospodarki odpadami. Na tego typu szkoleniach uczestnicy są uczeni tego jakie są możliwe rozwiązania, które poprawiają jakość kontrolowania odpadów na obszarze firmy, jak je magazynować i składować, czy gdzie zgłaszać wszelkie naruszenia prawa w tym zakresie. Rzecz jasna, na ogół w tego typu szkoleniach uczestniczą pracownicy wyższego szczebla, odpowiedzialni za kierowanie w firmie, jednakże warto, by tego rodzaju wiedzę mieli wszyscy pracujący, zwłaszcza, gdy zakład pracy ma stale do czynienia z rozmaitego rodzaju odpadami - poznaj kursy Akademii EcoMS .


Pamiętajmy, że za ochronę środowiska odpowiada każdy z nas. Nie ma od tej reguły ustępstwa. Od najmłodszych lat winniśmy uczyć maluchy, aby dbały o swoje otoczenie i sami winniśmy im dawać w tym kierunku odpowiedni przykład. Niestety, często zaniedbujemy tego rodzaju kwestie. W domach nie segregujemy śmieci, choć obecnie jest to już unormowane prawnie i określone jako nasz obowiązek, nie stosujemy ekologicznych rozwiązań np. w zakresie ogrzewania domu czy jeśli chodzi o recykling (do sprawdzenia na tej stronie) przedmiotów. Oczywiście, zakres świadomości pod tym względem jest dziś znacznie większy niż jeszcze kilkanaście lat temu, jednak nadal w wielu mieszkaniach nie wykorzystuje się tych najprostszych, a jednocześnie niezwykle skutecznych zasad. Dlatego ważna jest pod tym względem systematyczna edukacja >>> przejdź do serwisu www.super-edu.pl/ - kliknij i nieustanne przypominanie.

Tags: ochrona środowiska, prawo, szkolenie