Czym zajmuje się audytor oraz o czym powinien pamiętać wykonując taką pracę? Jakie są jego podstawowe zadania?


Audyt ISO w firmie dość często kojarzony jest z kontrolowaniem oraz szukaniem błędów w działaniu i funkcjonowaniu konkretnego podmiotu. Tymczasem to nie do końca prawda, ponieważ głównym celem jest sprawdzenie, czy początkowe założenie danej organizacji jest rzeczywiście wypełniane i to w zgodzie z wszystkimi przyjętymi standardami oraz polityką jakości firmy.


Praca audytora to także doradztwo, czyli co możemy polepszyć albo zrobić w firmie, by ulepszyć jej funkcjonowanie, jakie w przyszłości da bardziej korzystne efekty, a przy tym może przyczynić się do szeroko rozumianego rozwoju jej działalności. Tym głównie zajmuje się taka osoba wewnątrz firmy, a pomocne są w jego pracy niezbędne kursy, jak audytor (wróć) wewnętrzny systemu zarządzania jakością szkolenie. Dzięki takim szkoleniom audytor jest w stanie jeszcze lepiej wykonywać tą wymagającą i ambitną pracę.

doradca z pracownikiem
Author: U.S. Department of Agriculture
Source: http://www.flickr.com
Najważniejsze zadania to bez wątpienia piecza nad dokumentami jakości jak również normą ISO. Obecnie najważniejsza norma się uległą zmianie, więc mamy norma ISO 9001:2015 . Spora odpowiedzialność spoczywa na audytorze, by nadzorował wszystkie najnowsze procedury, żeby wszystko najlepiej funkcjonowało. Audytor często sam tworzy dokumenty jakości w przedsiębiorstwie, a także zajmuje się ich weryfikacją, zmianą albo też aktualizacją, właśnie w zgodzie z przyjętymi normami jakości w firmie, a także normą ISO. Taki człowiek zajmuje się nadzorowaniem i kontrolą nad procesami oraz działaniami w miejscu pracy. W tej sytuacji do jego obowiązków będzie należało przeprowadzenie okresowych audytów wewnętrznych w zakładzie pracy, które mają na celu sprawdzić jak działa system zarządzania jakością. iso - zobacz -


Jego zadaniem jest także przeanalizowanie polityki jakości w przedsiębiorstwie, sprawdzenie czy system funkcjonuje prawidłowo, zgodnie z przyjętymi regułami oraz normami przez spółkę. Audytor musi więc zastanowić się, co dodatkowo możliwe jest by bardziej ulepszyć oraz usprawnić, żeby przedsiębiorstwo funkcjonowało o wiele lepiej. Ta część pracy wymaga dość kreatywnego podejście oraz dużej ilości pomysłów. Jak widzimy jest to praca dość zróżnicowana. Z jednej strony może się wydawać, że dbanie o przepisy i wszelkie regulacje nie jest czymś za bardzo fascynującym. Jednak z drugiej strony, możliwość wykazania się i wdrożenia świetnego pomysłu własnego autorstwa to już jednak ciekawa sprawa.

Tags: dokumenty, firma, analiza, audytor, ISO