Czym jest windykacja oraz kiedy warto z niej skorzystać? Do kogo się zwrócić o pomoc, jak nie możemy odzyskać swoich pieniędzy?


Nieterminowe płatności faktur przez niewywiązujących się z umów dłużników to obecnie poważny kłopot dla wielu polskich przedsiębiorstw. Takie zatory płatnicze pogarszają bardzo sytuację finansową aż jednej czwartej firm w Polsce. W najgorszym położeniu znajdują się najmniejsze jak również średnie spółki, jakie nie posiadają wystarczającego kapitału, aby w obliczu dużych wierzytelności od dłużników, być w stanie prowadzić normalnie własną działalność.

sprawdzona
Author: Steven Vance
Source: http://www.flickr.com
Najlepszym sposobem na to by przetrwać zostaje ubieganie się o zwrot swoich środków. Niestety, proces windykacji należności nie jest łatwy do wykonania samemu, dlatego też zaleca się zatrudnianie do takiego zadania wyspecjalizowanej firmy windykacja Rzeszów, która posiada własne sprawdzone metody na ściągnięcie zalegających płatności od kontrahentów spółki - kliknij. Termin windykacja w polskim prawie opisywany jest jako zbiór czynności prawnych, rzeczywistych oraz procesowych, jakich najważniejszym zadaniem jest zmuszenie osoby zadłużonej do zapłacenia zalegającego zobowiązania w stosunku do wierzyciela.

Możemy tak właściwie rozróżnić dwa rodzaje windykacji, czyli windykację sądową oraz polubowną. Ta pierwsza dotyczy sprawy, jaka jest ogłaszana w sądzie w związku z zasądzie (zobacz prawa autorskie w internecie)i wierzytelnościami, polubowna natomiast odnosi się do monitorowania spłat dłużnika i opóźnień w płatnościach. Pierwszym krokiem, by rozpocząć proces windykacji, jest wystąpienie zobowiązania, które jest przeterminowane.

Jeżeli możesz uzyskać pozostałe informacje na opisywany temat, to skorzystaj z tego i kliknij na poniższy odsyłacz i przeczytaj szczegóły (http://www.ewadia.pl/jak-to-dziala/).

Następnie, windykator rozpoczyna postępowanie polubowne, w momencie którego zaczyna ubiegać się od dłużnika zwrócenie należnej sumy wierzycielowi. Taki etap można przeprowadzić wysyłając do dłużnika monitów. Jak dłużnik zechce uregulować własne zobowiązania, to podpisze ugodę i określi, w jaki sposób da radę spłacić zadłużenie. Jeśli natomiast postępowanie polubowne nie przyniesie zamierzonych efektów, to rozpoczynane jest postępowanie w sądzie. Kończy się ono uzyskaniem tytułu egzekucyjnego, jaki zezwala na uruchomienie postępowania klauzulowego.kancelaria adwokacka
Author: virtusincertus
Source: http://www.flickr.com
Celem tego ostatniego jest uzyskanie klauzuli wykonalności wyroku lub orzeczenia sądu. Całkiem na końcu następuje postępowanie egzekucyjne, w którym główną rolę odgrywa komornik. Po więcej informacji odnośnie tego tematu można zgłosić się do odpowiedniej placówki, na przykład kancelaria prawna Rzeszów.

Tags: komornik, dłużnik, wierzyciel