Czy każdy pracodawca może monitorować swoich zatrudnionych? Jakiego rodzaju ograniczenia występują?


Pomimo coraz powszechniejszej praktyki monitorowania pracowników, bez wątpienia nie jest on tak naprawdę regulowany w żadnym akcie prawa.Tego rodzaju możliwość jednak bierze się z zadań kontrolujących zatrudniającego wobec pracownika. Monitorowanie pracowników może znajdować się też w przepisach prawa pracy.


pracownicy na przerwie
Author: US Department of Education
Source: http://www.flickr.com
Pracodawca, który ma w planach monitorowanie pracowników musi ich o tym powiedzieć - . Jest w stanie to wykonać przez zamieszczenie właściwych zapisów w zakładowych regulacjach, przykładowo w regulaminie pracy. Taki zapis ma szansę też znaleźć w umowie o pracę. Informacja tego typu musi być określona bardzo precyzyjnie, na tyle, aby zatrudnieni nie mieli problemu ze zrozumieniem, które z ich zachowań stanie się kontrolowane przez pracodawcę. A także naturalnie w jaki sposób będzie to przeprowadzane.

Co równie ważne,zatrudniający musi przekazać zatrudnionym wiadomość o zakładanym monitoringu w sposób normalnie przyjęty w konkretnym miejscu pracy.

Bardzo chętnie zaproponujemy Ci inny tego rodzaju post. Jeśli masz chęć go sprawdzić, zobacz treść na stronie (https://pozyczka4you.pl/), którą odnajdziesz tutaj.

Może to zrobić więc za pośrednictwem poczty elektronicznej, lub w formie ogłoszenia na tablicy informacyjnej. Bardzo często używane są kamery, jednak jak podkreślają niektórzy prawnicy, w przypadku zapisu i archiwizacji zapisywania z nich, zatrudniający musi zebrane informacje archiwizować zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych. Zatrudniający nie może monitorować miejsc, w których nie jest robiona praca, czyli są to szatnie, stołówki czy toalety. Co więcej, kamery nie mogą być montowane w miejscu pracy, żeby tylko sprawdzić jakość pracy.

Kiedy przeczytasz już niniejszy wpis, to poza tym zobacz także co posiada rekomendowana strona (www.wsiz.wroc.pl/stypendia/), gdyż opisuje ona równie interesujące kwestie.Monitoring rozmów telefonicznychumożliwiony jest jedynie w kontraście do rozmów służbowych. Sposób nagrywania standardowych rozmów zatrudnionych będzie się wiązać z poważnymi zarzutami, w obrębie kodeksu karnego. Kto w celu uzyskania informacji, do której nie jest uprawniony może założyć podsłuchy albo posługuje się takim urządzeniem, może otrzymać grzywnę,jak również karę wiezienia. Jak więc widać, monitorowanie podwładnych nie polega na oglądaniu ich we wszystkich czynnościach. Nie jest to “big brother” jak niektórzy sądzą. , każdy pracodawca ma do tego prawo, ale musi się zastosować do wielu przepisów.

Tags: monitoring, prawo, umowa, prawo pracy