Co to jest zagadnienie utrzymania ruchu w firmie? W jaki sposób zmianom ulega ta dziedzina?


Jeszcze całkiem niedawno dosyć akceptowalne było założenie, że najważniejszym celem funkcji podtrzymywania ruchu jest optymalizacja dostępności urządzeń przy jak najmniejszych kosztach. Obecnie natomiast proces utrzymania ruchu definiowany jest już inaczej, bo odnosi się także do bezpieczeństwa osób i środowiska, efektywności produkcji, jak i stopnia podejmowanego ryzyka.

Obecnie w związku z tym, żeby móc z sukcesami zarządzać procesem utrzymania ruchu, konieczne będzie dopasowanie go do faktycznych potrzeb i możliwości przedsiębiorstwa. Ważne będą również klarowne procesy, tak żeby były proste w nadzorowaniu i sterowaniu. Żeby to mogło działać dobrze trzeba przeprowadzić najważniejsze kroki niezbędne do przygotowania procesu utrzymania. Na podstawie dłuższych celów firmy, a także jego polityki na rynku i potrzeb procesu produkcyjnego ustalone zostają wymagania dla urządzeń.

Kolejnym krokiem jest przeprowadzenie audytu, by ocenić skuteczność aktualnie wykorzystywanych rozwiązań i porównać je z nowego rodzaju praktykami utrzymania w danej branży. Na takiej podstawie tworzy się cele
Pracownicy
Author: Texas State Library and Archives Commission
Source: http://www.flickr.com
, natomiast później przygotowuje się odpowiedni program utrzymania dla poszczególnych urządzeń jak obrabiarka cnc. Program tego typu stanowi później podstawę do opracowania strategii, która definiuje, jaki program utrzymania będzie przez nią realizowany. Ważne będzie także stworzenia systemu wskaźników KPI, to znaczy Key Performance Indicators, który pozwoli na optymalne sprawdzanie wydatków, ocenę skuteczności zarządzania, jak również kontrolowanie jakości takiego procesu.Wspomniane rodzaje strategii powinny zostać oparte na panujących rozporządzeniach i przepisach prawa, natomiast wymagane możliwości produkcyjne oraz gwarancja działania systemu powinny odzwierciedlać cele operacyjne oraz ekonomiczne przedsiębiorstwa. W obecnych czasach, gdy w każdej firmie mamy multum obowiązków, często różne zadania, także dziedzinę utrzymania ruchu, zleca się firmie z zewnątrz. Tak zwany outsourcing utrzymania ruchu to coraz bardziej popularny sposób, żeby lepiej ulepszyć wszelkie procesy, które się do tego odnoszą - więcej na temat outsourcingu utrzymania ruchu. Czasem opłaca się marnować czasu na coś, co ktoś o świetnych kompetencjacwięcej na temat outsourcingu utrzymania ruchue wydanie na ten cel dodatkowych pieniędzy zwróci się z nawiązką.

Tags: firma, produkcja, przedsiębiorstwo, koszty