Co to jest śledzenie kadry pracowniczej w przedsiębiorstwie


Kwestia monitoringu pracownika w zakresie jego prawa do prywatności, że żadne rozporządzenie prawa polskiego nie mieści definicji dóbr indywidualnych, do których kwalifikuje się także prawo do intymności. Podobnie jak nie ma legalnej definicji dóbr intymnych, tak brak jest w lokalnym ustawodawstwie objaśnień prywatności, czy również prawa do prywatności. Prawo do intymności bywa strzeżone na gruncie prawa pracy. Intymność jednostki zatrudnionej podlega takiej osłonie, jakiej podlegają różne interesy i prawa niemajątkowe.
szkolenie pracowników
Author: HonoluluDistrict
Source: http://www.flickr.com
Rozrost technologii teleinformatycznych w powiązaniu z poszukiwaniem chlebodawców do posiadania jak najszerszej wiedzy o postępowaniu kadry w czasie pracy powoduje, że prawo - idź tutaj - do prywatności pracownika bywa coraz to częściej zagrożone. Zagrożenie to związane jest ze stosowaniem przez pracodawców monitorowania pracowników.

Fakt, że krajowe ustawodawstwo pracy, nie reguluje wręcz kwestii monitoringu w miejscu pracy, stwarza pole do przegiąć zarówno ze strony pracodawców, jak i personelu.

Monitorowanie pracowników symbolizuje czynności podjęte w celu gromadzenia wiadomości o pracownikach przez poddanie ich obserwacji otwartej, bądź za pośrednictwem środków elektronicznych.Z jednej strony trzeba mieć na baczeniu zjawisko, iż pracodawca posiada prawo źródło monitorować bieg pracy, żeby mieć rzeczywistą sposobność weryfikacji jej efektywności, a zatrudniony w godzinach pracy zmuszony jest ją świadczyć i pozostawać do dyspozycji pracodawcy.

Czynności kontrolne podjęte przez pracodawcę są ponadto uzasadnione tym, że pracodawca przyjmując ryzyko zatrudnieniowe ponosi odpowiedzialność za działania pracowników. Niemniej jednak pracodawca powinien wiedzieć, by w osobistych postępowaniach, mających na celu ochronę firmy, nie burzył prawa pracujących do poszanowania ich dóbr intymnych.

Z pewnością brak nakazów ustawowych traktujących monitorowania pracowników, powstrzymuje wyznaczenie dobitnych granic dla przedsięwzięć pracodawców. Podejmowane są jednakże dążności wskazania wymogów, jakie muszą być spełnione przy monitorowaniu pracowników.

Tags: PRacownik, Pracodawcy, odpowiedzialność