Po co jest przeprowadzany audyt wewnętrzny w swojej firmie?


Procesy zarządzania są bardzo skomplikowane i nie zawsze odnoszą oczekiwane skutki. Proces ten może jednak zostać mocno usprawniony, jeżeli w firmie przeprowadzi się audyt wewnętrzny. Jak on wygląda? System zarządzania środowiskiem oparty jest na rozmaitych normach. Jedną z najistotniejszych jest międzynarodowa norma ISO. Audytor wewnętrzny ISO 14001:2004 zadba o to, by firma maksymalnie wykorzystywała prąd elektryczny oraz materiały wykorzystywane w procesie produkcji.

audytor
Author: Farther Along
Source: http://www.flickr.com
Dodatkową rolą, którą spełnia audytor (ważna strona) wewnętrzny ISO 14001:2004 okazuje się być wskazanie co zrobić, aby w firmie zmniejszyć ilość śmieci, które źle wpływają na przyrodę (zobacz szczegóły na Audyty o charakterze wewnętrznym są nowością na naszym rynku. Pojawiły się całkiem niedawno, bo mniej więcej szesnaście lat temu. Jednak zdobyły one ogromną popularność. W porównaniu z innymi państwami Europy, głównie z Europą Zachodnią przeżywają wyraźny rozkwit. Wiele naszych firm stara się bowiem, aby stosowano w nich międzynarodowe standardy. Audytor (więcej pod tym linkiem) wewnętrzny sprawuje nie tylko kontrolę działalności finansowej przedsiębiorstwa. Może zająć się różnymi innymi aspektami dotyczącymi funkcjonowania firmy. Z pewnością korzystając ze wsparcia audytora wewnętrznego firma osiągnie bardzo dużo korzyści. Osoba, która zajmie się przeprowadzeniem audytu wewnętrznego zgodnego z normą 14001:2004 sprawdzi, czy pracujące w firmie rzeczywiście dbają o to, aby proces produkcji przebiegał z troską o środowisko naturalne. Audyt wewnętrzny nigdy nie jest wykonywany bez wcześniejszego poinformowania pracowników. Wielu pracowników myli go jednak z kontrolą w związku z czym na wieść, że w w przedsiębiorstwie będzie miał miejsce audyt odczuwa niczym nie uzasadnione obawy.w firmie
Author: Juhan Sonin
Source: http://www.flickr.com
Wprawdzie audytor ma znaleźć błędy, ich wykrycie nie wiąże się jednak z wyciągnięciem chociaż minimalnych konsekwencji wobec kierownictwa oraz zatrudnionych w firmie pracowników. Audytor wykaże te nieprawidłowości tylko po to, by można je było usunąć. W efekcie poprawie ulegnie działanie przedsiębiorstwa. Z audytu wewnętrznego korzyści odnosi nie tylko przedsiębiorstwo, ale także jej klienci. Audytu nie powinno się więc obawiać, a jego wykonanie to wielki krok do przodu w rozwoju firmy. Powinien pamiętać o tym każdy, kto postawić na prowadzenie firmy.

Tags: rozwój, firma, produkcja, kontrola