Co dają badania magnetyczne oraz w jakim miejscu można ich używać? Jakie istnieją rodzaje tego typu badań?


Niektóre badania inżynieryjne, jak choćby pomiary grubości przydają się w wielu dziedzinach, trudno coś bez nich zrobić. Przykłady takich zastosowań można mnożyć, z pewnością natomiast badania magnetyczne oferują spore możliwości.

Jedna z metod to radiograficzne zastosowanie aparatów rentgenowskich i źródeł promieniotwórczych. Metoda ta daje wykrywanie wewnętrznych jak i powierzchniowych nieciągłości różnych przedmiotów. To polega na naświetlaniu rzeczy promieniowaniem jonizującym. To takie promieniowanie rentgenowskie lub promieniowanie, które można otrzymać ze sztucznych źródeł izotopowych. Są to badania mt magnetyczne. Metodę tą stosuje się w kontroli złączy spawanych i zgrzewanych. Ta dziedzina posiada zastosowanie w badaniach wszystkich metali i ich stopów. Kolejny sposobem jest metoda ultradźwiękowa. Polega ona na wprowadzaniu fal ultradźwiękowych do obiektu. Są one odbijane przez nieciągłości.

Daje to możliwość zobaczyć rysy, niespawy albo porowatości. Możemy je także używać, aby ocenić zmiany mikrostruktury materiału, które tworzą się w czasie długiej eksploatacji, a także do pomiaru grubości obiektów. Znajduje zastosowanie w niektórych badaniach mających miejsce w czasie odbioru, procesie produkcji i ostatecznej kontroli. Ułatwia wykrywanie wad w surowcach nieporowatych. Badania magnetyczne mt pozwalają na znajdowanie w rzeczach zrobionych z materiałów ferromagnetycznych nieciągłości powierzchniowych.wykres pomiarowy
Author: silentworks.pl
Source: silentworks.pl
Polega to na magnesowaniu obiektów, oraz wykrywaniu przy pomocy proszku magnetycznego pola magnetycznego rozproszenia. Znajduje się one w miejscach występowania powierzchniowych nieciągłości surowcowych. Kolejna z metod - penetracyjna, polega na odkrywaniu nieciągłości przenikania płynów, dajmy na to penetrantów barwnych lub fluorescencyjnych. znajdywanie tych nieciągłości ma miejsce przez użycie wywoływaczy. Używana jest do kontrolowania części o różnych kształtach i wielkościach, wykonanych z materiałów ferromagnetycznych, które nie mogą być badane metodą magnetyczną (Energodiagnostyka). Inne badanie to sposób wizualny.

Najbardziej istotnym celem tego badania jest ocena stanu powierzchni, jak zmiany korozyjne czy erozyjne. Zleca się także kontrolę danego przedmiotu po jego naprawie. Prócz badania bezpośredniego mamy także badania pośrednie. Są one optyczne pozwalające badać powierzchnię za pomocą endoskopów albo peryskopów. Metodą prądów wirowych prawdopodobne jest znajdowanie nieciągłości "zaciągniętych", przerw w strukturach będących pod warstwą pokrycia z farby lub galwanicznego jak i nieciągłości znajdujących się w poszczególnych warstwach obiektów o charakterze wielowarstwowym.

Tags: materiał, promieniowanie, naprawa, płyny