Audyt personalny i coaching dla menadżerów przydatny w pracy.


Audyt personalny i coaching menedżerski jako nowe sposoby polepszania jakości pracy. Audyt personalny to ocena stanu zasobów ludzkich zakładu pracy pod kątem zarówno umiejętności, potencjału poszczególnych pracowników, całych sekcji jak i procedur Human Resources stosowanych w przedsiębiorstwie. Jest to zatem ocena tego jakie osoby pracodawca zatrudnia, co potrafią a czego jeszcze nie potrafią i na ile nadają się zarówno na obecnie zajmowane stanowisko oraz jaki mają potencjał do rozwoju kariery w firmie.

Author: mik Krakow
Source: http://www.flickr.com
Audyt personalny powinien obejmować też ocenę osób pracujących pod kątem pracy w określonych teamach oraz ocenę stosowanych metod np. motywacji, ich potrzeb. Kluczowym celem audytu jest skontrolowanie rozbieżności między stanem faktycznym, a tym jak firma chciałaby pod względem zasobów ludzkich istnieć. Audyt personalny diagnozuje więc luki w zakresie umiejętności, motywacji pracowników również (więcej informacji) ich potencjału. Poprawnie przeprowadzony audyt personalny daje odpowiedź na pytanie co mamy i co chcemy mieć oraz pozwala podjąć strategiczne decyzje, które pozwolą w doprowadzeniu organizacji do wymarzonego poziomu rozwoju pod względem zasobów ludzkich - dowiedz się więcej o audycie personalnym.

Przed menedżerami stawiane są obecnie bardzo wysokie wymagania - są oni odpowiedzialni za wytworzenie jak najlepszych wyników dla firmy. By to osiągnąć muszą stale podwyższać swoje kompetencje, nie tylko w dziedzinie, w której się specjalizują, lecz także w obszarze zarządzania ludźmi. Istnieje wiele możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia efektywności realizowanych zadań. Jednakże metodą, która w ostatnich latach cieszy się coraz większym zainteresowaniem jest coaching, głównie ze względu na to, że spośród innych metod podnoszenia kwalifikacji menedżerskich wyróżnia się wysoką skutecznością oraz solidnością wprowadzarównież (następna strona) modyfikacji.

Coaching menedżerski krótko można określić jako proces rozwoju potencjału zawodowego. Jest to działająca metoda wprowadzania stosownych zmian, zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym. Istnieją 2 główne rodzaje coachingu dla menedżerów: executive coaching - skierowany do prezesów, CEO, top menedżerów, właścicieli firm oraz coaching menedżerski - rozumiany, jako wykorzystanie elementów coachingu w stosunkach menedżera z podwładnymi.

Kluczowym celem coachingu menedżerskiego jest przede wszystkim zwiększenie potencjału oraz wiedzy przez menedżerów oraz podniesienie ich ogólnej satysfakcji i celowości podejmowanych zadań. Oprócz tego, że menadżer zarządzający teamem powinien posiadać kompetencje w zakresie zarządzania ludźmi – umiejętność komunikowania czy motywowania pracowników oraz przydzielaniu zadań, powinien także nieustannie się rozwijać. Coaching jest nową metodologią doskonalenia kompetencji menedżerskich, który służy rozwojowi profesjonalnemu i osobistemu osób, które skorzystają z tej formy pracy.

Tags: motywacja, Przedsiębiorstwa, HR, dyrektor, CEO