Analiza wymagań – co ukryto pod tym interesującym pojęciem? Przeczytasz w naszym tekście!


Każdy system ma jasne i równocześnie pożądane zachowania, które należy dokładnie zidentyfikować. Po ich ustaleniu możliwa staje się ich dogłębna analiza, która ma na celu dookreślenie wymagań i sprawdzenie czy nie znalazły się w systemie jakieś wymagania mające charakter sprzeczny lub te, których charakter jest nieprawidłowy.

analiza wymagań w firmie
Author: Mark Warner
Source: http://www.flickr.com
Terminem wymagań funkcjonalnych nazywa się rodzaje usług, które mają być proponowane przez system, a także jak reaguje na ściśle określone sytuacje. W wielu wypadkach wymagania , których charakter jest funkcjonalny obejmują również to, czego system nie może wykonywać. Analiza wymagań jest więc terminem zaskakująco szerokim, którego wykorzystanie i znaczenie jest bez najmniejszych wątpliwości bardzo znaczące. Decydując się na analizę wymagań, trzeba pamiętać że, analiza wymagań zawsze powinna opisywać to, jak system reaguje na narzucone mu cele, ale również wyniki, które są osiągane. Liczy się także to, jakiego typu warunki należy spełnić, aby określone zadania w ogóle mogły zostać przez system wykonane. Analiza wymagań zawsze musi uwzględniać także to, co powinien zrobić użytkownik, aby korzystanie z systemu stało się przez niego w ogóle możliwe. Chodzi w tym przypadku o działania, które prowadzić mają do osiągnięcia dokładnie założonego rezultatu.

Analiza wymagań funkcjonalnych zawsze musi pamiętać również o standardach , które obowiązują w wybranej organizacji i tym, aby system był do nich dopasowany. Jest to bardzo znacząca cecha, która pozwala zachować odpowiednią jakość. Tworzona lista wymagań powinna cechować się wyraźnie określonymi cechami. Przede wszystkim powinna być spójna.analiza wymagań  w firmie
Author: Images Money
Source: http://www.flickr.com
Chodzi o to, aby używać tych samych słów w tych samych znaczeniach i nie łamać raz przyjętej terminologii. Wielkie znaczenie ma również zrozumiałość dokumentów. Powinno się pamiętać, że osoba tworząca analizę wymagań - musi wiedzieć, że osoba, która wykorzystywać będzie dokument niekoniecznie musi dysponować specjalistyczną wiedzą, którą dysponuje analityk. Dopasowanie zastosowanego języka do odbiorcy jest więc jedną z najważniejszych cech analizy wymagań. W przeciwnym razie dokument okaże się być po prostu niezrozumiały i osoba, która go miała wykorzystać w ogóle z niego nie skorzysta.

Tags: analiza, analiza wymagań