Agent ubezpieczeniowy – czy to jest praca dla mnie


Praca agenta polega na bezustannym kontakcie z innymi osobami, wykonywaniu setek połączeń, załatwianiu spotkań i ciągłych negocjacjach. Przeto nadzwyczaj ważne w zawodzie agenta ubezpieczeniowego będą predyspozycje osobowościowe. W tym zawodzie dobrze realizują się ludzie rozmowni, prostolinijni, wzbudzający zaufanie, umiejący słuchać potrzeb swych klientów jak też będący autentycznymi erudytami. Czas pracy jest nienormowany, dlatego w tym zawodzie winni pracować faktycznie ludzie z pasją niebojący się wyzwań oraz spotkań z klientami w bardzo wczesnych lub bardzo późnych godzinach dnia.


praca agenta ubezpieczeniowego
Author: Sebastiaan ter Burg
Source: http://www.flickr.com
Na czym polega praca agenta ubezpieczeniowego? Agentów ubezpieczeniowych możemy podzielić na dwie grupy: agenci pełnomocnicy – oni to posiadają moc sprawczą oraz faktycznie parafują dokumenty i agenci pośrednicy, jacy przeważnie spotykają się z klientami, przedstawiają propozycje jednak przez brak licencji nie mają prawa do podpisywania układów z klientem - kto mi powie na czym polega praca agenta ubezpieczeniowego. Agenci ubezpieczeniowi po założeniu firmy zgłaszają się do wyselekcjonowanego towarzystwa ubezpieczeniowego celem odbycia szkolenia na agenta ubezpieczeniowego sfinalizowanego egzaminem i sygnowania umowy o współpracy.

Częstokroć towarzystwa ubezpieczeniowe funkcjonują przez sieć multiagencji oraz zazwyczaj tam odsyłają indywidualnych agentów chcących pracować dla konkretnego zakładu ubezpieczeń. Co ważne, to podpisując umowę z multiagencją zgadzamy się działać jedynie dla jednego zakładu ubezpieczeń. Jednak z drugiej strony multiagencja przejmuje całą odpowiedzialność cywilną za agenta ubezpieczeniowego, z którym kooperuje. Znaczy to, iż agent nie musi ponosić kosztu obowiązkowego ubezpieczenia OC, jakie powinien wykupić każdy agent (nie mogę znaleźć szkolenia na agenta ubezpieczeniowego), planujący podjąć współpracę z więcej niż jednym zakładem aktuarialnym. Negatywem tego wyjścia jest fakt, że multiagencje na ogół nakładają na swoich agentów cele sprzedażowe a kiedy nie będziemy ich osiągać to multiagencja może prędko rozwiązać z nami umowę.


pieniądze
Author: Vsevolod Knyazev
Source: http://www.flickr.com
Uposażenie stanowi przede wszystkim prowizja, jaka naliczana jest od każdej umowy oddzielnie. Agent jest nastawiony na ubezpieczenie jak największej ilości osób, żeby otrzymać wysoką prowizję. Agent zarabia także na swych zwierzchników z towarzystwa ubezpieczeniowego, z którego ramienia pracuje. Jest to odsetek zysku z sygnowanej umowy.

Tags: egzamin, prowizja, erudyta